ШТО ПРЕТСТАВУВА RETHINK?

Rethink е креативен маратон кој ги поврзува креативните луѓе со иновативните компании.

ЗА НАСТАНОТ

За време на настанот, компаниите имаат уникатна можност да ко-креираат со своите корисници, Секоја од компаниите поставува уникатен предизвик соодветен за нивните потреби, во согласност со темата и тимовите се натпреваруваат за да го создадат најдоброто решение за предизвикот кој тие го избрале. За време на тридневниот настан, тимовите смислуваат идеи, градат стратегии и создаваат иновативни решенија.

RETHINK 2022

Според статистики направени за 2022, 93% од компаниите прават некаков вид на вработување, што е за 11% зголемено од 2021. Воочувајќи го проблемот, Rethink 2022 има цел да ги поврзе компаниите со сегашните и идни вработени за пронаоѓање на заедничко решение. Овогодинешното издание ќе се одржи на темата “ Иднината на регрутирањето “, каде 50 учесници преку тимска работа ќе треба да смислат креативни и иновативни решенија за време на натпреварот.

RETHINK НИЗ БРОЈКИ

3

ИЗДАНИЈА

6

ПРЕДИЗВИЦИ

140

УЧЕСНИЦИ

23

МЕНТОРИ

Процес

Учесниците кои ќе работат на дефинираните предизвици ќе бидат поделени во мултидисциплинарни тимови со цел да можат соодветно да одговорат на предизвикот. Секој тим за време на настанот ќе има назначен фасилитатор кој ќе го води низ целиот процес.

Ден 1

Запознавање со предизвикот

На првиот ден од креативниот маратон, учесниците се запознаваат меѓусебно и почнуваат со активности како brainstorming и истражување. Исто така, се запознаваат и со менторите - претставници од компаниите кои имаат поставено предизвик.

Ден 2

Креирање на решение

На вториот ден на натпреварот, учесниците имаат една менторска сесија со експерти - претставици од компаниите за да добијат одговори на прашања, совети за досегашната работа и насоки за понатаму.

младите за design thinking

Ден 3

Презентирање на решението

На третиот ден, сите тимови имаат можност да го презентираат нивното решение пред жири од претставници од компаниите, кои одлучуваат кој е победникот за нивниот предизвик. Компанијата може понатаму да го развива победничкото решение.

Што кажаа спонзорите за Rеthink?

Rеthink низ годините

Бенефити за компаниите кои ќе постават предизвик?

Ко-креација

Ко-креација со вашите сегашни и идни корисници

Анализа на купувачите

Директен увид во однесувањето и потребите на клиентите

Препознатливост

Препознатливост на брендот кај младата публика

Потенцијални вработени

База на потенцијална работна сила

Идејни решенија

3 концепти на идејни решенија за поставениот предизвик

Дигитални кампањи

Уникатна кампања за социјални медиуми за вашиот предизвик што ќе привлече публика

Поставеност на лого

Видливо поставено лого на веб-страница и на сите промотивни материјали

Интервју

Интервју со претставниците на компанијата и објава на веб-портали

Е-маил кампања

Е-маил кампања само за вашиот предизвик

Спонзори на Rethink низ годините

Галерија

Атмосферата на Rethink низ годините