Корисни martech алатки – за автоматизирање на маркетинг процесите

Корисни martech алатки – за автоматизирање на маркетинг процесите

MarTech, инаку познат како Маркетинг технологија, е термин за продажба на софтвер и алатки за продажба на пазарот кои планираат, извршуваат и мерат маркетинг кампањи. Алатките MarTech се користат за автоматизирање или рационализирање на маркетинг процесите, собирање и анализирање на податоците и обезбедување на различни средства запривлекување на Вашата целна публика.

Следните четири поими укажуваат на тоа како е структуриан  дигиталниот маркетинг во компаниите:

  1. Дата податоци  – се однесува на деловната интелигенција, аналитика и податоци за клиентите и производите.
  2. MarTech платформи – кои служат за  управување со дигиталните средства, маркетинг автоматизацијата, поврзувања на социјални медиуми и управување со веб-содржина, кои ги поттикнуваат технологиите и услугите на повисоко ниво.
  3. Прототип маркетинг и продажен сервис – Овие технологии се потпираат на подолните  слоевите за да се насочи извршувањето на специфичните функции, како што се управување со е-трговија, мрежи за достава на содржини, мрежни видео платформи и портали за самопослужување.
  4. Канали – преку кои се спроведуваат продажните  маркетинг стратегии. За да се вклучи целната публика, се користат:  е-пошта, веб-страници, социјални медиуми, како и телевизиски и печатени медиуми. Во контекст на интересот на купувачот, овие канали се главни допирни точки.

Пакетот алатки што компаниите ги користат за маркетинг процесите е познат како „MarTech Stack“. Некои од најчестите алатки и технологии во MarTech Stack вклучуваат:

  1. Управување со дигиталнитe средства (Digital Asset Management-DAM е срцето на  „MarTech Stack“-Тоа е местото каде што вашите содржини се собираат и организираат. Да се има единствен, централизиран ресурс за управување со голем волумен на дигитални средства е клучот за ефикасен и ефективен маркетинг. Содржината е движечка сила зад маркетингот
  2. Алатки за аналитика – Не можете да го подобрите она што не може да се измери, па затоа денес компаниите се потпираат на решенија за аналитика повеќе од кога било досега. Алатките за аналитика обезбедуваат средства за мерење на ефективноста на маркетинг-пораките, кампањите, каналите и слично.
  3. Систем за управување на односи со корисници – Овие алатки им помагаат на компаниите да водат сметка за нивната база на клиенти, обезбедувајќи ресурси за продажба, организација на тимови за односи со клиентите, кои треба да комуницираат со клиенти и понатамошни перспективи. Маркетингот преку е-пошта може да биде вградена технологија или да се набави како посебна услуга, но беспрекорна интеграција е неопходна помеѓу CRM и решението за маркетинг преку е-пошта.
  4. Управување со социјални медиуми – Алатките за управување со социјалните медиуми го поедноставуваат процесот на управување и придобивање на корисници низ многу платформи за социјални медиуми што денес ги користат потрошувачите.

Придобивки од martech

MarTech нуди очигледни придобивки, како што се автоматизирање на процесите и заштеда на време на пазарот, со што се овозможува управување со мноштво маркетинг канали со леснотија. Компаниите кои прават паметни, стратешки инвестиции во MarTech, можат да изградат сеопфатен пакет на алатки кои се интегрираат и функционираат беспрекорно.

MarTech го претвори маркетингот во многу поисплатлива функција преку овозможување на тековната анализа што може да го олесни донесувањето на одлуки. Пред неколку години, пазарот продаваше долги кампањи, честопати со месеци на чекање за да има доволно податоци за да ја процени ефикасноста. Тоа  значеше изгубени пари, бидејќи тие сознанија пристигнуваа предоцна за промена на стратегиите. 

Тоа веќе не е проблем, благодарение на MarTech, меркетерите имаат огромни дата податоци на дофат на раката, обезбедувајќи темелен увид во однос на нивната целна публика како никогаш до сега.

Модерниот маркетинг едноставно не може да опстои без MarTech.

Прочитајте повеќе за дигиталните маркетинг трендови за 2020.

No Comments

Post A Comment